Into Nature

 

Voor Into Nature heb ik samen met een team vanuit K&C de Educatie ontwikkeld en verzorgt voor basis en voortgezet onderwijs.
Dat was in 2016 in het Drentse Aa gebied, in 2018 in Frederiksoord. In 2021 stonden kunstwerken in het Bargerveen gebied.
Zeker 330 leerlingen hebben in augustus en september deelgenomen aan het educatieprogramma voor het primair én voortgezet onderwijs. 
De kunstenaar Veit Laurent Kurz laat in zijn kunstwerk zien hoe deze trolachtige fantasiefiguren eruit kunnen zien. 
Dilldapps bieden bescherming tegen angsten en vinden hun oorsprong in de Duitse folklore. 
Geïnspireerd op het werk van de kunstenaar hebben de leerlingen in de schaapskooi met alledaagse materialen een Dilldapp gemaakt.
De leerlingen hebben gewerkt in groepjes of individueel en vanuit hun verbeelding een kleine installatie, tekening of schilderij gemaakt, om hun angsten te bezweren.

www.intonature.net/archive/2020/