Kunsteducatie

Als freelance kunstdocent ben ik betrokken bij diverse projecten in het speciaal onderwijs, po en vo.
Na mijn BIK-opleiding (beroepskunstenaar in de klas) ben ik in 2009 gaan werken in het onderwijs als kunstvakdocent. In 2019 heb ik de Master Kunst Educatie afgerond.
Door binnen-en buitenschoolse praktijkervaringen in het regulier en speciaal basisonderwijs werd mijn interesse gewekt om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van fotografie als hulpmiddel in de persoonsvorming van kinderen. Zie factsheet.

Mijn overtuiging is dat naast de reguliere vakken op school kunstvakken van grote meerwaarde zijn voor kinderen, pubers, adolescenten, en volwassenen.
Naast mijn werk voor verschillende opdrachtgevers, creëer ik ook zelf educatieve producten, waarvan In Memoriam een goed voorbeeld is.

Opdrachtgevers: Kunst & Cultuur, ICO, FACET, VRIJDAG, IVAK, Erfgoedpartners en Stichting Tamino.


Wilt u mij inschakelen voor een educatief project?

Voor de stichting Oorlog in mijn buurt ben ik buurtleider voor de provincie Groningen en Drenthe. Voor scholen in Drenthe en Groningen wordt een erfgoed project over WOII van 6 weken aangeboden. De leerlingen leren door ontmoeting met ooggetuigen, en door de verhalen die ze horen over het leven in oorlogstijd.
inmijnbuurt.org/thema/oorlog-in-mijn-buurt

Ook voor het project Koloniale sporen ben ik werkzaam en begeleid ik het scholenproject. 
inmijnbuurt.org/thema/koloniale-sporen-in-mijn-buurt


Kunsteducatieve producten